Sofies släkt - Källström och Backman

Sofies fars släkt - Källströms - kommer från Karleby, men Sofie föddes i Munsala den 14 januari 1883.  När Sofie var 13 år flyttade famlijen till Nykarleby, där pappa Johan verkade som skomakare. Den Källströmska släkten är en stor släkt.  Sofies mor, Maria, var hemma från Munsala, och hennes flicknamn var Backman.

_____________________________________________Sofies far - Johan Fredrik Källström

Johan Fredrik Källström föddes i Karleby den 28 januari 1852.  Som 20-åring flyttade han till Munsala och gifte sig med Maria.


Johan Fredrik kom från stor släkt som var mycket musikalisk. Klockare och skomakare är de vanligaste yrkena inom släkten, och kvinnorna sägs ofta ha haft en vacker sångröst.


Johan Fredrik gjorde enligt uppgift två resor till Amerika, men jag har inte hittat några uppgifter om  resorna. Liksom i de flesta österbottniska familjer, så var "mirikafarandet" mera regel än undantag under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.


Eftersom den Källströmska släkten inte var bönder, låg det särskilt nära till hands att emigrera i hopp om ett bättre levebröd.  Även kvinnorna emigrerade i denna släkt, eftersom det inte fanns någon hemgård att stanna kvar på.


Då Johan Fredrik var så ung när han gifte sig, är det mycket troligt att han gjorde båda resorna till Amerika efter giftermålet med Maria.

Bilden här till vänster är tagen i Montana och det föreställer ju ingen yngling under 20 år inte...


(Nu i mars 2024 har jag just hittat uppgifter som tyder på att Johan Fredrik och Maria träffades i Amerika och tog ut lysning där.  Jag uppdaterar de här uppgifterna då jag får dem kontrollerade.)


Johan Fredrik arbetade som skomakare (pjäxskomakare kallar hans dotter Ida honom i sitt fotoalbum).  Han byggde eller köpte en gård i Nykarleby åt sin familj. Gården ser du i det fint bevarat foto uppe på den här sida.  


Huset står kvar ännu idag, och du kan läsa mera om huset på Nykarlebyvyer via den här länken


Den här bilden av pjäxskomakare Johan Fredrik Källstöm med hustru Maria och döttrarna Sofi (16år) och Ida (12 år) är tagen omkring år 1899.


Mera om den musikaliska släkten Källström kan du småningom läsa här <kommer senare>

Johan Fredrik dog i Nykarleby den 7 maj 1926, vid en ålder av 74 år 3 månader och 9 dagar.I Johannes Nylunds fotoalbum fanns två foton tagna vid Johan Fredrik Källströms (Johannes morfars) begravning 1926.


Ännu på 1940-talet var det brukligt att kistan stod ute på gården hos den avlidne innan den fördes till kyrkan/kapellet för själva gravsättningen.


Här har jag faktiskt lyckats identifiera en stor del av begravnings-gästerna:
Nere fr. v. Okänt par, Carl Källström, hans hustru Maria f. Nilsson och sonen Runar, Okänd man, Herman och Sofi Nylund.
I mittraden fr. v. okänt par, Lennart och Nora Källström, okänd sgs skymd, Anna Källström f. Bro, Elsa och Anselm Björk, Johannes Nylund, Linnéa Nylund.
Överst: Edvin Micklén, Hildur Micklén, Lydia Micklén f. Källström.


I en notis i Österbottningen kan vi läsa att Johan Fredrik vid sin död var en av de tre kvarlevande från en stor olycka ombord på ångfartyget "Österbotten" 20.8.1874, där en mängd passagerare och besättning dog i häftig, stor brand. Olyckan väckte enormt stor uppmärksamhet och det framkom att många liv gick förlorade pga över- och fellastat fartyg som gjorde det omöjligt för passagerarna att fly uppe på däck undan lågorna.


Så här skriver Österbottningen 28.5 1926: 

En av de sista från "Österbottens" brand kvarlevande bortgick med den härstedes nyligen avlidna Johan Fredrik Källström. De två övriga kvarlevand äro sadelmakaren Höglund i Jakobstad och en Purmo-bo. Källström, som var matros på fartyget, hade vid olyckan räddat den då 16-åriga Höglund, vilken medföljde som passagerare, i det han i sista minuten ryckte honom ur hans koj, där han sov.


Johan Fredrik var alltså 22 år gammal då "Österbottens" brand inträffade.  Johan Fredrik och Marias två äldsta barn, Johanna och Edvard, var då 2 år respektive 3 månader gamla.


Sofies mor - Maria  f. Backman

Sofies mamma Maria var hemma från Back i Munsala. Hon föddes den 26 februari 1850, som den äldsta i en syskonskara på sju. 


Maria var alltså jämngammal med Hermans mor, Hanna Lovisa.
Enligt uppgift var åtminstone två av Marias bröder begåvade diktare, så kanske den Nylundska skrivarådran kommer därifrån.


Tyvärr vet jag väldigt litet om Maria Källström.  Hon och Johan Fredrik, gifte sig som väldigt unga - Maria var 22 år gammal medan Johan Fredrik var bara 20 år gammal.  Äldsta dottern föddes 5 månader efter bröllopet, vilket nog inte var så ovanligt på den tiden...


Maria födde inalles åtta barn.  Två små flickor dog som spädbarn, och som en intressant detalj kan vi notera att i båda fallen fick följande lilla flicka, som föddes ett år efter att systern dött exakt samma namn som den döda syster, Lydia Katarina 1977 och Ida 1886.  Det var rätt vanligt att man gjorde så på den tiden då spädbarnsdödligheten var så stor.


Den här bilden av Maria med fyra döttrar är tagen ca 1886-87. Hon som sitter i famnen torde vara Sofi, medan Ida knappast var född ännu.


De fyra äldsta barnen emigrerade till Amerika - men de kom alla tillbaka hem, utom Edvard. Äldsta dottern Johanna Maria kom i ett skede tillbaka till Finland för en tid, men återvände sedan till USA. 


 Det kan du småningom läsa mera om via länken till sidan om Sofis syskon.


Maria dog i Nykarleby den 11 november 1914, 64 år gammal. Här ser du inbjudan till Marias begravning, som Johan Fredrik skickade till sin dotter Sofia (adresserat till Bonden Johan Nylund med familj) i Nedervetil. Såna här hopvikbara sorgkantade inbjudningskort var kutym ännu en god bit in på 1900-talet.Söndagen efter midsommaren 1914 hade Maria och Johan Fredrik i Nykarleby besök av Marias bröder, Wilhelm och Jakob.  Besöket förevigades på bilden nedan. Morbror Wille skickade fotografiet till systerdottern Sofia den 17.7.1914. I bakgrunden ser man den Källströmska gården med sin kännspaka farstu.  


Notera att kortet är stämplat både i Nikolajstad (Wasa) och Nedelvetil, på ryska!  Originalet finns hos Marianne Blomqvist.

Morbror Willes kort_1
Morbror Willes kort_1
Morbror Willes kort_2
Morbror Willes kort_2


Texten på kortet lyder:

Wasa den d. 17.7.1914

Jag är för tillfellet i Wasa.  Sönd. efter midsommar var Jakob och jag samtidigt i Ny-by och då tog vi detta kort och härmed sänder jag ett till eder.  Jag sänder även ett till alla de andra. Nog har ni väll tungt att höbärga dessa varma dagar. Hälsade är Ni alla Sofia, Herrman och barnen! Frid!  Tek. Morbror Wille

_____________________


Småningom kommer en egen sida med mera information om Backmans, om Sofis  mor, moster och morbröderna Backman.Sofis syskon

Sofies äldsta syster, Johanna Maria, (f. 1872) emigrerade till Colorado, USA, och fick fyra döttrar.  


Brodern Johan Edvard (f. 1874) gifte sig med Anna Susanna Jakobsdotter Bro. Han for sedan till Amerika där han drunknade som 31-åring 1905. 


Systern Lydia Katarina (f. 1877), gifte sig med emigranten Matts Mttson Månsas och flyttade till Vörå. Familjen tog senare namnet Micklén. Barnen, Edvin och Hildur, förekommer ofta i syskonen Nylunds fotoalbum. 


Maria (f. 1879) emigrerade till Colorado, men kom till baka till Nykarleby, där hon levde tills hon dog 1920. 


Den yngsta systern Ida (f. 1886) gifte sig på "gamla dar" med J.L.Birck i Jakobstad.


Småningom skall syskonen få en egen sida också...
___________________________________________________________________