Nio syskon Nylund

Alla syskon kommer att få en egen sida småningom.  Herman Johannes, f. 28.11.1904, d. 30.4.1937


Johannes, den äldste, var en social och utåtriktad människa, med många järn i elden och många vänner. Johannes gick på seminariet i Nykarleby och blev folkskollärare 1928.


Johannes hade en flytande penna och skrev både dagbok, dikter och prosa. Du kan läsa mera om Johannes och också bekanta dig med hans litterära verk genom att klicka på raden med hans namn ovan.


Johannes liv slocknade alltför tidigt - han dog 1937, endast 32 år gammal.


Kommer småningom:
Johannes fotoalbum I >
Johannes fotoalbum II >Linnéa Sofia, f. 17.12.1905, d. 31.7.1975

Linnéa var vacker, men rätt blyg och tillbakadragen - kanske delvis märkt av sin kamp mot tuberkulosen i medlet av 1920-talet.


Linneas stora intressen var handarbete och blommor.


Linnéa gifte sig aldrig, utan ägnade sitt liv åt att sköta andra - syskonbarn och senare den åldrande och sjukliga mamma Sofie. Läs mera om Linnea bakom länken ovan.


Kommer småningom:
Linneas fotoalbum >Astrid Johanna, f. 19.2.1908, d. 2. 2.12.1994

När Astrid Johanna - nummer tre i barnaskaran - föddes var storebror Johannes 3 år och storasyster Linnéa 2 år gamla.  


Astrid gick Kooperativa handelskursen i Helsingfors och arbetade sedan som butiksbiträde på KNH i Gkby.


Astrid hade en flytande penna och hon skrev regelbundet dagbok, var en flitig brevskrivare och skrev senare i livet reseskildringar i Österbottningen. På dessa sidor finns en del av Astrids skriverier publicerad, bl.a. dikten om Den gamla gården.


Astrid och Birger levde i Gamlakarleby där de fostrade sin stora familj från och med 1935.  Astrid födde nio barn, varav tre små flickor sorgligt nog dog som mycket små.


Kommer småningom:
Astrids fotoalbum 1925-1928>
Astrids fotoalbum från tiden 1925-1960>
Adéle Maria, f. 12.4.1910, d. 14.2.1988

Adéle, den yngsta av de tre systrarna, bodde rätt länge hemma och hjälpte till på gården.  Under åren 1930-31 gick hon på Kronoby folkhögskola.


Adele var en mycket duktig handarbetsmänniska. Medan hon bodde hemma vävde hon mycket, också beställningsarbeten.


Under krigstiden fungerade Adele som lotta, och deltog 1939 i befästningsarbeten på Karelska näset.


Kommer småningom:

Adéles 1. fotoalbum ca 1927-1938>
Adéles 2. fotoalbum ca 1939-1948>

Alvar Eugen, f. 5.6.1912, d. 8.12.2002

Alvar var den verklig mångsysslaren. Han var bonde på Lanttibacka, snickare, båtbyggare, byggnadsarbetare, tomatodlare och på gamla dar konstnär.  Även Allvar hade lätt för att skriva.


Alvar hade också ett brinnande intresse för jakt, och deltog i älgjakterna i Nedervetil ännu som närmare 90-årig.


Kommer småningom:
Alvars fotoalbum>Sigurd Rafael, f. 21.2.1915, d. 2.7.2007


Sigurd drevs tidigt av lust att studera. Han blev student från Gamlakarleby samskola 1937 och studerade sedan matematik vid Helsingfors universitet.


Under studietiden träffade han sin första fru Lilly (f. Lönnroth), som dog i lungtuberkulos 1949. Sigurd flyttade därefter till Vasa, gifte sig med Märta (f. Storsved), och tjänstgjorde som överlärare i matematik vid Tekniska Institutet i Vasa till sin pensionering 1978.


Sigurd dog 2007 i en plötslig sjukdomsattack medan han jobbade nere vid stranden på sitt älskade sommarställe i Evijärvi.


Kommer småningom:
Sigurds fotoalbum>Nils Heimer, f. 30.5.1917, d. 16.10.2000

Nils blev den som tog över hemgården, men vid sidan av jordbruket var han också elinstallatör.


Nils var nog den av barnen som främst ärvt den Källströmska musik-genen. Nils spelade många olika instrument och vikarierade ofta som kantor i församligen.


Nils var också en mycket händig slöjdare och byggde otaliga fioler och moraklockor.


Kommer smånigom:
Nils fotoalbum>


 Henrik Vilhelm, f. 1.5.1921, d. 10.10.1994


Henrik byggde hus intill hemgården, och försörjde sin växande familj på småbruk och bl.a. tomatodling.  Henrik sysslade också med sågverksamhet.


1968 flyttade Henrik med sin familj till Uppsala i Sverige, där han arbetade som vaktmästare på sjukhus.


Kommer småningom:

Foton på Henrik >


Lars Göran, f. 28.12.1923, d. 14.8.1943

Göran, den yngsta i syskonskaran blev inkallad till fronten som 18-åring och stupade som 19-årig korpral vid Svir den 14.8.1943.


Bland Sofies bilder fanns bevarat ett gratulationskort, som Göran skickat till hennes 60-årsdag den 14.1.1943.


Senare har jag fått kopior av brev som Göran skrivit till sin mor från fronten strax innan han stupade.